عیدباستانی نوروز در لایه

با پایان سال ورسیدن سال نو اهالی روستا در تکاپوی هرچه بهتر برگزار کردن این عید باستانی هستند.

چهارشنبه آخر سال که همان چهارشنبه سوری میباشد بچه ها برای آتش بازی گون جمع کرده و آن را آتش میزنند و  در کنار بزرگترها با پریدن از روی آن تمام بدیها را از خود دور میکنند وبه استقبال سال نو میروند.

شب اول عید بچه های کم سن و سال پارچه ای برداشته وبه در خانه اهالی محل میروند و بدون اینکه صاحب خانه او را ببیند در را باز کرده و پارچه را به داخل خانه انداخته وگوشه دیگر پارچه را نگه داشته و در را میبندد صاحب خانه بدون آنکه بداند چه کسی پشت در ایستاده میوه و شیرینی داخل پارچه ریخته و گوشه آن را گره میزند وکسی که پشت در ایستاده پارچه را کشیده و قبل از اینکه صاحب خانه او را ببیند از آنجا رفته وسراغ خانه بعدی می رود. 

روز اول عید اهالی به دیدن بزرگترها رفته ودیدو بازدید شروع می شود. 

اهالی روستا برای دیدو بازدید به چند گروه تقسیم میشوند به اصطلاح خودشان به این گروه ها پسر عموهای عید میگویند. پسر عموهای عیداز بزرگتر گروه شروع کرده وبا رفتن به خانه او این عید باستانی را به او و خانواده اش تبریک میگویند و در ادامه به خانه دیگر گروه رفته و این دیدو بازدید را ادامه میدهند.

تشکیل این گروه ها باعث کنار گذاشتن کدورتها وصمیمیت بیشتر میشود.

سرگرمی اهالی روستا در طول عید

1- فوتبال

2- گردو بازی

3- قیت چو

4- توپ کش

5- گلپا گلپا

که در مورد بازیهای رایج توضیحاتی خواهم داد.

1-فوتبال

این بازی نیازی به توضیح ندارد اما باید بگویم فوتبال جوانان لایه در منطقه حرف اول را میزند.

هر سال در داماش مسابقه ای برگزار میشود به نام جام داماش که تیم فوتبال لایه توانسته است این جام را در بین 30 تیم تصاحب کند. و به مقام اولی برسد.

2- گردو بازی

این بازی که به گویش محلی به آن ( اغوز بازی )  می گویند به این صورت برگزار میشود که هر نفر 4 فال گردو برداشته و یک عدد از این گردوها را به عنوان تیله انتخاب میکنند در این بازی هر چند نفر که بخواهند میتوانند بازی کنند.

در شروع بازی هر شخص یک عدد گردو روی زمین گذاشته و به فاصله یک متری از یکدیگر می گذارند وجایی را برای شروع بازی انتخاب مکنند.

و با گذاشتن تیله روی زمین با دو انگشت به طرف گردوها نشانه میروند واگر گردویی را زدند آن را بر می دارن وبه همین شکل تمام بازیکنان تیله خود را پرتاب میکنند. واگر کسی تیله شخس دیگری را زد او را از مسابقه حذف میکند و اگر گردویی را زده باشد آن گردو را از او میگیرد و با زدن اخرین گردو دور اول بازی تمام می شود و دوباره به شکل اول بازی از سر گرفته میشود.

وهر شخصی 3 گردویش تمام شود از گردونه بازی کنار میرود.

3- قیت چو

این بازی با یک چوب دستی و یک چوب کوچک بیست سانتی که به آن قیت و یک هدف برای زدن که به آن گال میگویند انجام می شود.

در این بازی شرکت کننده ها به 2 گروه تقسیم میشوند و با توافق یکی از گروه ها در کنار هدف  بازیراشروع می کند.

به تعداد گروه هر شخص یک نوبت بازی دارد و در هر نوبت میتواند با چوب دستی 2 ضربه به قیت بزند.

با شروع بازی گروه مقابل در محوطه بازی پخش میشوند و اگر بتوانند قیتی را که با ضربه طرف مقابل به هوا رفته را بگیرند فرصت بازی را از آن شخص می گیرند و نوبت شخص دیگر میشود و اگر نگرفتنند قیت را به طرف هدف پرتاب کرده اگر به هدف که همان گال می باشد بزنند باز هم نوبت آن شخص به پایان می رسد واگر تا 3 مرتبه موفق نشوند به هدف بزنند یک نوبت اضافه به حریف واگذار میکنند این بازی انقدر ادامه میابد تا تمام نوبت گروه شروع کننده تمام شود و بازی به دست گروه دیگر می افتد. 

4- توپ کش

این بازی شبیه بازی بیسبال مباشد ودر بین جوانان طرفداران زیادی دارد.

5- گلپا گلپا

این بازی بین 2 گروه انجام میشود و تعداد نفرات گروه هم مهم نیست.

در این بازی یک گروه به تعداد نفرات سنگهایی را انتخاب میکنند و ایستاده در یک ردیف به فاصله یک متری مگذارند. و گروه مخالف در فاصله حدودا 15 متری همین کار را انجام می دهند. در این بازی گروه ها باید سعی کنند سنگهای ایستاده طرف مقابل را با پرتاب سنگهای کوچکتر بندازند.

با شروع این بازی هر شخص میتواند فقط یک سنگ پرتاب کند وبا انداختن سنگهای ایستاده یک جایزه پرتاب به دست میاورد. با اتمام پرتاب سنگ یک گروه گروه بعدی شروع به پرتاب سنگ به طرف سنگهای ایستاده که به زبان محلی گلپا گفته میشود می کنند.

این بازی ادامه پیدا میکند و هر گروهی که بتواند آخرین سنگ ایستاده از دو گروه را بندازد برنده است و گروه مقابل بایددو بار فاصله بین دو گروه را به گروه برنده سواری بدهد.

/ 2 نظر / 15 بازدید
حاج علی حبیبی ویه ای

سلام از همت والا وتلاشتان در جهت معرفی روستای باصفا ی لایه عمارلو متشکریم

نقي رضايي

باتشكر از آقاي شمس ا...قلي پور